Username or email

Password

Forgot your password?

 


หลักสูตร Basic SEO (การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้ติดอันดับในเว็บค้นหา) เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ที่มีอยู่ ให้เข้ากันได้กับ Search Engine เจ้าต่าง ๆ เพื่อที่เว็บไซต์นั้น ๆ จะได้ติดอันดับดี ๆ ในผลการค้นหาของ Search Engine นั้น ๆ สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการทำ SEO มาก่อน การอบรมสัมมนาของเราจะเน้นตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา วิธีการทำงาน วีธีการปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงเจาะลึก หลักการทำงานของ Google และ Search Engine เจ้าอื่น ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของโปรแกรมสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต (Search Engine)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความชำนาญในการวิเคราะห์และตัดสินใจการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาด้วยคำค้นที่เหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้


สิ่งที่ผู้อบรมได้รับจากหลักสูตร
1. รู้จักโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล
    1.1  ประวัติของเสิร์ชเอนจิ้น
    1.2  การแบ่งกลุ่มของเสิร์ชเอนจิ้น
    1.3  การทำงานของเสิร์ชเอนจิ้น
    1.4  ส่วนแบ่งทางการตลาดเสิร์ชเอนจิ้นเจ้าต่างๆ

2. คู่มือเบื้องต้นของเจ้าของเว็บไซต์
    2.1  คู่มือการออกแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์
    2.2  คู่มือทางด้านเทคนิค
    2.3  คู่มือพื้นฐานทางด้านคุณภาพ
    2.4  คู่มือจำเพาะทางด้านคุณภาพ

3. เจาะลึกกูเกิล
    3.1  ผลิตภัณฑ์ของกูเกิล
    3.2  การใช้กูเกิลในการค้นหาให้เต็มประสิทธิภาพ
    3.3  Google PageRank
    3.4  Googlebot
    3.5  Google Sandbox
    3.6  Google TrustRank
    3.7  Hilltop Algorithm

4. การวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
    4.1  การกำหนดเป้าหมาย
    4.2  วิเคราะห์คู่แข่ง
    4.3  การใช้งานเครื่องมือสำหรับค้นหาคีย์เวิร์ด
    4.4  การจัดแบ่งกลุ่มคีย์เวิร์ด
    4.5  การค้นหาคำค้นที่เหมาะสม

5. การปรับแต่งเว็บไซต์
    5.1  การเลือกโดเมน (การใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ ทำ subdomain การ link)
    5.2  การเลือกที่ฝากโดเมน (Hosting ไทย เทศ)
    5.3  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (คลิกไม่ต้องคิด)

6. การปรับปรุงโครงสร้างการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ (On-Page SEO)
    6.1  HTML พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปรับปรุง
    6.2 การเชื่อมโยงภายในที่ไม่ดี
    6.3 การเชื่อมโยงภายในที่ดี

7. การปรับปรุงโครงสร้างการเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์ (Off Page SEO)
    7.1 การสร้างการเชื่อมโยงมาสู่เว็บไซต์ของเรา (LinkBuilding)
    7.2 การเชื่อมโยงภายนอกที่ดี
    7.3 การเชื่อมโยงภายนอกที่ไม่ดี

8. ตรวจสอบผลการปรับปรุง
    8.1  การตรวจสอบอันดับ
    8.2  การตรวจสอบปริมาณหน้าเว็บ (site:)
    8.3  การตรวจสอบการเชื่อมโยง (link:)
    8.4  การวนกลับไปปรับแต่ง

9. การใช้งานเครื่องมือช่วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
    9.1  SeoQuake - FireFox
    9.2  Online SEO Tools
    9.3  SEO Chat
    9.4  Google Analytics

 

รอบการสัมมนา
เปิดรับผู้ที่สนใจจำนวนรุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยเปิดสัมมนาวันพุธ-พฤหัสบดี และ วันเสาร์-อาทิตย์ ตามรอบที่เราเปิด


คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วและต้องการปรับแต่งเว็บไซต์ของตนเองให้ได้ตามหลัก SEO ที่ถูกต้อง


การสัมมนารอบหนึ่ง รับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 20 ท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Search Engine Optimize ของ Thaisem.com หนึ่งในผู้ก่อตั้ง SEO-THAI.COM เว็บให้ความรู้และบริการเกี่ยวกับการจัดทำ SEO อันดับต้น ๆ ในประเทศไทยStandard Training

ยังไม่มีตารางอบรมสัมมนาคอร์สนี้ค่ะ