Username or email

Password

Forgot your password?

 


ทีมงาน ThaiSEM ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 01 สิงหาคม 2554
Share

ทีมงาน ThaiSEM ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ใน โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้านการตลาด หลักสูตร “ Go e-Marketing for SMEs ” โดยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
และเอกชนคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มรุ่นที่ 1 ในวันที่ 
25-29 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมาเนื้อหาโดยรวมในส่วนของทีมงาน Thaisem ได้พูดถึงเรื่องการทำตลาดบนสื่อต่างๆ
โปรโมทเว็บให้ติดอันดับต้นๆของ Google และส่วนสำคัญคัญคือการ workshop สร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนช่องทางทางการตลาดให้เข้าสู่ยุค e-Marketing ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการนำพาสินค้าและบริการไปสู่
กลุ่มเป้าหมายด้วยต้นทุนการสื่อสารที่ต่ำลงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ขยายไปได้ทั่วโลก เนื้อหาอัดแน่น 
ถึง 5 วันเต็มแบบนี้ แถมยังฟรี ใครที่พลาดในครั้งนี้ไปไม่ต้องเสียใจไปเพราะโครงการนี้ ยังจัดขึ้นอีกถึง 5 ครั้ง
ทั่วประเทศไทยดังนี้
รุ่นที่ 1 ภาคกลาง             ก.ท.ม
รุ่นที่ 2 ภาคกลาง             จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ             จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 4 ภาคใต้               จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)
รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOPและผู้เจ้าของธุรกิจต่าง ให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


วิทยากรและทีมงาน Thaisem ต่างให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการทุกท่าน ด้วยการเอาใจใส่และตั้งใจมอบความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่มี 
เพื่อพัฒนา SMEไทย ไปสู่ยุค e-Marketing อย่างแท้จริง

<< Back