Username or email

Password

Forgot your password?

 สัมมนา ThaiSEM ครั้งที่ 5 ฟรี!!!

วัน-เวลา: วันที่ 22 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.)

สถานที่: โรงแรม Hip Hotel Bangkok ถ.รัชดาภิเษก (ข้างๆโรงแรม THE EMERALD)

จำนวนผู้เข้าร่วม: 450 คน

ค่าใช่จ่าย: ฟรี (ชำระก่อน 50x.xx บาท แล้วจะคืนให้ 500 บาทในวันงาน)

วิธีการสมัคร

ทาง ThaiSEM ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการสัมมนาใหญ่ครั้งนี้ให้กับ "สมาชิก" เว็บไซต์ Thaisem.com เท่านั้น
(ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน)

หลังจากนั้น เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะพบปุ่ม "สมัครเข้าร่วมสัมมนา ThaiSEM#5" ท่านที่ต้องการสมัครเข้าร่วมสัมมนาก็เพียงคลิกที่ปุ่มนั้น และทำตามขั้นตอนที่ปรากฏได้เลย

(หากท่าน Login เข้าระบบไปแล้วไม่เจอปุ่มดังกล่าว กรุณาติดต่อ thaisem5@thaisem.com)

นโนบายการชำระเงิน และคืนเงินค่าสำรองที่นั่ง

สำหรับท่านที่ได้ทำการสมัครเข้าร่วมการสัมมนานี้ ทุกท่านจะได้รับลำดับการสำรองที่นั่งและจำนวนเงินที่ต้องชำระ (เช่น 502.34 บาท) จากนั้นท่านจะต้องทำการชำระเงินจำนวนดังกล่าวตามรายละเอียดที่ท่านได้รับ "ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านสมัครสำรองที่นั่ง" มิเช่นนั้น ระบบจะทำการปลดการสำรองที่นั่งของท่านออก เพื่อเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นๆต่อไป

* การสำรองที่นั่งของท่านจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และสถานะในการสมัครของท่านได้เปลี่ยนเป็น "ชำระเงินค่าสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว" ซึ่งจะปรากฏในหน้าจอของท่านเมื่อท่าน Login เข้าระบบ ตรงนี้เราขอแนะนำให้ท่านถ่ายรูป หรือพิมพ์ออกมาเก็บไว้เป็นเครื่องยืนยันการลงทะเบียนเข้างาน และรับเงินคืนที่หน้างาน

** สิ่งที่ท่านต้องนำติดตัวมาในวันงานด้วยคือ "บัตรประจำตัวประชาชน" ของท่านเอง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืน

*** สำหรับท่านที่เคยอบรมกับเราไปแล้ว แต่จำ username และ password ไม่ได้ กรุณาติดต่อที่ thaisem5@thaisem.com

**** ทาง Thaisem ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณีให้กับผู้ไม่มาร่วมงาน

***** ทาง Thaisem ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการสัมมนานี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า


หมายเหตุ

        ผู้ที่สมัครเข้าร่วมสัมมนา ThaiSEM#5 และยังไม่ได้ชำระเงิน ท่านมีเวลาในการดำเนินการชำระเงินดังกล่าวถึง วันที่ 18 เมษายน 2555 :13.30 น. เท่านั้น มิฉะนั้น ระบบจะทำการปลดการสำรองที่นั่งของท่านสมัครเข้าร่วมสัมมนา